Úvodní stránka » Zdroje tepla

Zdroje tepla voda, země, vzduch

 

Voda - voda: topný výkon od 7 do 91 kW

Zdroje tepla - voda

Pokud je spodní voda k dispozici v zastupitelné hloubce a v dostačujícím množství jakož i s odpovídající teplotou, lze dosáhnout nejdelší roční pracovní doby činnosti. Konstantní teplota 8-12°C zaručuje optimální provoz vytápění.

K tomu jsou nezbytné dvě studně: těžební a vsakovací studna. Vsakovací studna má být vzdálena od těžební studny nejméně 15 metrů a to ve směru proudu spodní vody.

Potřebné množství vody obnáší přibližně 2 m3 pro topný výkon 10 kW. Disponibilnost je nutné prokázat dlouhodobou čerpací zkouškou. Určité mezní hodnoty látek obsažených ve vodě nesmí být pře - nebo podkročeny, proto je nezbytné provést analýzu vody. Zapotřebí je vodoprávní povolení. Voda je též vhodná jako jímač tepla pro aktivní nebo pasivní chlazení budovy.

 

Teplo ze země - přímé vypařování: topný výkon od 5 do 37 kW

Zdroje tepla - priame vyparovanie

Země je bezplatný a vydatný akumulátor tepla a představuje proto ideální zdroj tepla.

U deskového kolektoru se využívá hlavně akumulovaná sluneční energie – a to konstantně a zcela nezávisle od toho, zda je den nebo noc. Při odborně provedeném dimenzování je i v nejhlubší zimě k dispozici dostatek zdrojové energie. Pomocí systémů přímého tepla (nazývaných také přímé odpařování) lze dosáhnout nejnižších provozních nákladů ze všech dnes známých systému zemních kolektorů. Zdarma lze využít až 4/5 energie okolního prostředí!

Ozon neobsahující a vůči ozonu neutrální pracovní prostředek okruhu tepelného čerpadla přímo absorbuje teplo ze země pomocí bezešvých trubek s dvojitou stěnou deskového kolektoru (měď, polyetylenový ochranný plášť) a odpařuje se.

Jedině OCHSNER nabízí systémy na bázi tepla ze země s přímým odpařováním také pro aktivní chlazení: Obrácením chladicího okruhu se země stává jímačem tepla a tím je v létě dodatečně regenerována popř. "nabíjena" teplem.

 

Teplo země – voda: topný výkon od 7 do 65 kW

Zdroje tepla - soľanka

U tohoto systému se teplo ze země zachycuje přes pomocný solankový okruh a odtud je vedeno k tepelnému čerpadlu.
Zemní solankové kolektory se solankou mohou být položený trojím způsobem:

  1. Při dostačující ploše zahrady jsou plošné kolektory cenově nejvýhodnějším řešením. Plocha pokládky se řídí podle druhu stavby a tepelné izolace domu popř. povahy půdy.
  2. Jako alternativa se nabízejí spirálovité příkopové kolektory, které vyžadují poněkud méně plochy.
  3. Pomocí hloubkových vrtů lze v zemi uložit geotermální kolektory. Tyto se obvykle realizují do hloubky 100 metrů a jsou ideálně vhodné při nedostačující ploše pro plošný kolektor. Provední vrtů a jejich výbava je v nabídce specializovaných firem, které obvykle zajistí také vyřízení příslušných povolení. V případě požadavku na vrt je naše firma schopna zajistit součinnost se spolupracující vrtařskou firmou.

Při aktivním chlazení se v létě "čerpá" teplo z obytných místností přes stávající topnou soustavu do země. Při aktivním chlazení je maximální chladící výkon i po týdny trvajících periodách horka ještě plně daný.

 

Zdroj tepla vzduch - voda: topný výkon od 5 do 60 kW

Zdroje tepla - vzduch

Pokud nelze použít spodní vodu nebo zemi jako zdroj tepla, lze jako zdroj tepla použít venkovní vzduch. Vzduch je všude neomezeně k dispozici.

Tento systém je také speciálně vhodný pro sanaci topení v stávajících budovách, tam jsou dodatečné zásahy do země většinou nežádoucí nebo nákladné. Technické inovace společnosti OCHSNER umožňují účinně využívat vzduch jako zdroj tepla i při nízkých venkovních teplotách. Tento výrobek charakterizují vysoká provozní spolehlivost a nízké emise hluku.

Využívání tepla z okolí je vhodné zejména pro dodatečné vybavení nebo pro bivalentní provozovaná zařízení. Při aktivním chlazení se teplo, které má být odvedeno, předává přes venku umístěný výparník, který se stává kondensátorem.