Úvodní stránka » Jak funguje tepelné čerpadlo

Jak funguje tepelné čerpadlo

Jak funguje tepelné čerpadlo


1. Vypařování

Tekuté palivo přijímá pomocí výměníku tepla energii ze  zdroje tepla – země, vody nebo vzduchu, přičemž se s vzrůstající teplotou vypařuje.

2. Stlačování

Vypařené avšak ještě studené chladivo ve formě páry se pomocí přiváděné elektrické energie zhušťuje a tím i zahřívá. Chladivo vystupuje z kompresoru jako tak zvaný horký plyn.

3. Kondenzace

Horký plyn poté vstoupí do zkapalňovače (kondenzátoru), předá energii do topné soustavy, kondenzuje a opouští kondenzátor jako ještě teplé tekuté chladivo. Topná nebo teplá voda se tím zahřívá na požadovanou teplotu.

4. Expanze

Teplé tekuté chladivo se přivede k expanznímu ventilu. V expanzním ventilu se rázem sníží tlak. Tím se rovněž prudce sníží i teplota chladiva, aniž by došlo k odevzdání energie. Tekuté palivo se vede do výparníku a koloběh začíná znovu.